Zebranie sołeckie

W niedzielę 19 kwietnia 2015r. w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie Filia w Płazie odbyło się zebranie wiejskie. Na zebraniu, którego celem było przedstawienie sprawozdania za 2014 rok oraz omówienie bieżących kwestii dotyczących funkcjonowania sołectwa, obecni byli: Burmistrz Miasta ChrzanowaSołtys PłazyRada Sołecka oraz mieszkańcy Płazy. Spotkanie było okazją do zwiedzenia budynku biblioteki po remoncie, oczywiście dla tych osób, które były tu po raz pierwszy. Wiele osób, co bardzo miłe, wyraziło uznanie wobec efektów inwestycji oraz działalności biblioteki.