Czytadełko – zajęcia czytelnicze dla dzieci

Od września do czerwca, czyli w roku szkolnym 2016/2017, Miejska Biblioteka Publiczna Filia w Płazie gościła najmłodszych czytelników na zajęciach z cyklu „Czytadełko”.  Były to spotkania z baśniami i legendami, opowiadanymi dzieciom na podstawie literackich wersji znanych autorów, zgromadzonych w popularnych zbiorach takich jak: „Za górami, za lasami” Janiny Porazińskiej czy „Bajarka opowiada” Marii Niklewiczowej.

Ta forma poznawania literatury bardzo podoba się dzieciom. Niesie z sobą bowiem inne elementy artystycznego wyrazu (zastosowanie rekwizytów, gesty, mimikę, efekty dźwiękowe), które pomagają rozwinąć wyobraźnię i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Cytując Marię Niklewiczową: „Wzbogacamy w ten sposób wyobraźnie słuchaczy i kształcimy ich wrażliwość artystyczną na piękno w różnej postaci, dostarczając im przy tym sporo wiadomości o świecie.”

Ogromne podziękowania kierujemy do nauczycieli i wychowawców, którzy dbając o rozwój swoich podopiecznych, chętnie przychodzili do biblioteki i współuczestniczyli w zajęciach.