Wielki quiz o Polsce rozstrzygnięty.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Filia w Płazie wraz z Urzędem Miasta w Chrzanowie oraz Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Płazie przygotowała i przeprowadziła konkurs Przystanek Niepodległość czyli… jak dobrze być Polakiem.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. VI i VII oraz oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Płazie. Do wielkiego quizu o Polsce zgłosiło się 18 osób. I etap konkursu z wiedzy o historii Polski odbył się 10 maja, w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2018.
Komisja wyłoniła 10 osób, które przeszły do etapu II, w ramach którego młodzież odpowiadała ustnie na pytania z dziedziny muzyki, malarstwa, architektury, literatury, historii – oczywiście Polski.

Wszyscy uczestnicy poradzili sobie znakomicie, wszystkim dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy!