Wszechnica Chrzanowska Lokalnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie organizuje Wszechnice od 1995 roku. Wszechnica Chrzanowska to mini-uczelnia regionalna. Celem Wszechnicy jest kształcenie w zakresie regionalnej historii i kultury Ziemi Chrzanowskiej, zapoznanie słuchaczy z historią, architekturą, archeologią, geografią, zwyczajami i obrzędami oraz osiągnięciami społecznymi i gospodarczymi, a także aktualnymi problemami Powiatu Chrzanowskiego.

W 2012 roku Biblioteka zapoczątkowała spotkania Wszechnicy Chrzanowskiej Lokalnie. Wykłady odbywają się w sołectwach, w których znajdują się filie biblioteczne. 13 listopada będzie miał miejsce I wykład Wszechnicy Chrzanowskiej Lokalnie w Płazie.

Prelegentem będzie podróżnik, autor książek podróżniczych Mieczysław Bieniek. Wykład „Z Hajerem przez bezdroża Afryki” odbędzie się w klubie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów RELAX w Płazie, 13 listopada o godz. 1630. Spotkaniu towarzyszy wystawa zdjęć z podróży Mieczysława Bieńka oraz mieszkańców Ziemi Chrzanowskiej.