Kampania edukacyjna Eko-Chrzanów pn. „Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”

W ramach edukacji ekologicznej 5 grudnia 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie Filii w Płazie odbyły się spotkania dla młodzieży, które miały na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania i korzyści płynących dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska z likwidacji zjawiska niskiej emisji. Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych są przyczyną wielu chorób. Z uwagi na niewielką wysokość kominów stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych substancji powoduje wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Podczas zajęć młodzież dowiedziała w jaki sposób badana jest jakość powietrza na terenie Gminy Chrzanów, gdzie znajdują się czujniki, jak interpretować wyniki pomiarów oraz gdzie znaleźć aktualne informacje dotyczące tych wskaźników. Poznaliśmy najważniejsze źródła zanieczyszczeń powietrza oraz sposoby zapobiegania niskiej emisji. Młodzież zapoznała się również z aktualnymi programami, dzięki którym możliwe jest otrzymanie dofinansowania na ekologiczne źródła ogrzewania (solary, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły węglowe klasy). Uczestnicy otrzymali ulotki i materiały informacyjne, które powinny się stać materiałem pomocniczym przy rozmowach na temat ekologii w domach czy ze znajomymi.

Kampania edukacyjna prowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie ma na celu nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza.

Pamiętajmy, że wyedukowane ekologicznie i świadome społeczeństwo jest gwarantem naszego zdrowia i życia na ziemi.