Para – buch! Książka w ruch!

Woda

18 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie Filia Płaza odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu Para buch! Książka w ruch! Tym razem tematem była woda.

Prawie 3/4 powierzchni Ziemi pokrywa woda lub lodowiec. Od wody zależy istnienie każdej żywej istoty na naszej planecie. Jej ruch jest ruchem ciągłym ponieważ woda, z małymi wyjątkami, nigdy nie stoi w miejscu – jest
w nieustannym obiegu. I właśnie podczas naszego spotkania uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płazie mogli się przekonać w jakich postaciach możemy zobaczyć wodę, do czego jest nam potrzebna, skąd ją czerpać i jak należy ją oszczędzać, tak by wystarczyło jej dla następnych pokoleń. Aby zajęcia były bardziej interesujące, młodzi czytelnicy wykonali różne doświadczenia związane z wodą, jej stanami skupienia: parowaniem, skraplaniem, zamrażaniem; mogli się też dowiedzieć jak zachowują się przedmioty w zasolonej wodzie.

Celem projektu Para buch! Książka w ruch! jest promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród dzieci w wieku 3-10 lat. Podczas spotkań prowadzone są zajęcia obejmujące głośne czytanie oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM: nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki. Dzięki projektowi dzieci zyskają przydatne umiejętności, inspiracje i impuls do rozwoju zainteresowań w cenionych w dzisiejszym świecie dziedzinach: nauka, technologia, inżynieria i matematyka.

Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” Para-buch! Książka w ruch!”, finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung. Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.