Poranek poezji

Poezja w życiu musi być obecna i musimy zatrzymać się na tą jedną sekundę, by móc ją dostrzec, nawet w najprostszych i najbardziej banalnych zdarzeniach. W przeciwnym razie zmarnujemy wiele dobra, którym życie nas obdarowało.

Nancy H. Kleinbaum

Nasze regionalne poetki, Helenę Gleń oraz Marzenę Korczyńską gościliśmy podczas spotkania „Poranek poezji”, które zorganizowaliśmy w płaziańskiej filii chrzanowskiej biblioteki w ramach Akademii Słowa 29 października 2019 r. Panie podzieliły się swoją twórczością z uczniami Szkoły Podstawowej w Płazie oraz mieszkańcami Powiatowego Domu Pomocy Społecznej. Poranek z poezją to próba popularyzacji poezji jako zapisu uczuć i wzruszeń. Tym razem z przyjemnością wysłuchaliśmy utworów prezentujących różne gatunki: satyra, wiersze miłosne, a nawet o ludzkich wadach, czy o… pogodzie.

Budujące byłoby to, byśmy mogli w labiryncie codzienności – znaleźć też czas – dla poezji…

Helena Gleń