Biblioterapia

28 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie Filia w Płazie odbyło się spotkanie biblioterapeutyczne pt. „Małopolska”, na które przybyli pensjonariusze Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

Podczas spotkania uczestnicy obejrzeli prezentacje o Małopolsce, jej historii, walorach turystycznych, Parkach Narodowych i zamkach. Mieszkańcy PDPD wykonali także prace plastyczne – kolorowanie mapy Małopolski oraz rozwiązywali krzyżówkę.