Ogłoszenie – wrzesień 2020

Zebranie wiejskie Sołectwa Płaza odbędzie się w Szkole Podstawowej w Płazie na Sali gimnastycznej w dniu 20.09.2020 o godz. 10.00 (niedziela ) lub w przypadku braku kworum o godz. 10.15.

UWAGA:

Na zebranie przychodzimy w maseczkach
i wykonujemy polecenia służb porządkowych.

Tematy zebrania:

 1. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu
  sołeckiego na rok 2020 z oszczędności, które zostały z wykonania
  projektu  budowy schodów do STOKU oraz niewykorzystanych pieniędzy z okazji Dnia Dziecka.
 2. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu
  sołeckiego na rok 2021
 3. Przedstawienie propozycji do budżetów samorządów na rok 2021
 4. Bieżące informacje dotyczące sołectwa oraz bezpieczeństwa w sołectwie
 5. Zapytania i wolne wnioski

Sołtys Sołectwa Płaza
Stanisław Czarny