Siła ognia

6 października w bibliotece w Płazie odbyły się zajęcia w ramach projektu „Para buch! Książka w ruch!”, na które przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płazie. Tematem, którym zajęli się uczestnicy były wulkany.

Erupcje wulkanów od zawsze fascynowały i napawały ludzi strachem. Wulkany są również dobrym narzędziem do badania wnętrza naszej Ziemi. Badając skały lawowe możemy dowiedzieć się co dzieje się głęboko w ziemi. Obserwując wulkany łatwo też przewidzieć pewne zjawiska.  Podczas zajęć uczniowie poznawali największe i najniebezpieczniejsze wulkany na Ziemi, dowiedzieli się także co oznacza czynny lub nieczynny wulkan, a na zakończenie wykonali prace plastyczne.

Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.