Fundusz sołecki

Sołtys i rada sołecka zapraszają organizacje oraz mieszkańców do zgłaszania propozycji do funduszu sołeckiego. Propozycje zbierane są do 30 czerwca 2021.

Propozycje działań, inwestycji można zgłaszać sołtysowi lub członkom rady sołeckiej.

Sołtys: Stanisław Czarny
Biuro sołtysa: ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza
Telefon: 32 613 12 34
Telefon komórkowy: 692 464 256
Email: sczarny@rm.chrzanow.pl
Biuro sołtysa czynne:
Czwartek 1600 – 1700