Publikacja „Z kart historii” cz.1 w ramach Płaziańskich gawęd „Przy Kominie”

Przedstawiamy publikację “Z kart historii” cz.1, autorstwa Stanisława Garlickiego w ramach cyklu Płaziańskie gawędy “Przy kominie”, w której zawarta jest po krótce historia  wsi Płaza na przestrzeni wieków, od pierwszych zapisków obejmujących XIV w – XX w. Wspomniani są właściciele miejscowości i ich zasługi dla wsi. Autor nie pominął ważnych miejsc położonych w Płazie oraz ciekawych zabytków i walorów krajobrazowych.

Publikacja cz.1 (PDF, 537KB)