OGŁOSZENIE

Zebranie wiejskie Sołectwa Płaza odbędzie się w Szkole Podstawowej w Płazie na Sali gimnastycznej w dniu 19.09.2021 o godz. 10:00 (niedziela) lub w przypadku braku kworum o godz. 10:15.

UWAGA:
Na zebranie przychodzimy w maseczkach i wykonujemy polecenia służb porządkowych.

Tematy zebrania:

  1. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
  2. Przedstawienie propozycji do budżetów samorządów na rok 2022.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej kadencji 2016-2021 (5 lat).
  4. Wystąpienie zaproszonych gości: Burmistrz miasta Chrzanowa Starosta powiatu Chrzanów Prezes Gospodarki Komunalnej ( zniszczone kosze, opłaty za śmieci).
  5. Bieżące informacje dotyczące sołectwa oraz bezpieczeństwa w sołectwie.
  6. Zapytania i wolne wnioski.

Sołtys Sołectwa Płaza
Czarny Stanisław