WYBORY SOŁTYSA W PŁAZIE

Mieszkańcy Płazy przed nami wybory sołtysa, zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kandydatów.


Z zawodu i zamiłowania fizjoterapeuta pracujący w naszym chrzanowskim Szpitalu Powiatowym. Od urodzenia mieszkam w Płazie i kandyduję na Sołtysa, by wprowadzić zmiany, które realnie poprawią jakość życia mieszkańców. Moim głównym celem jest współpraca i integracja z mieszkańcami Sołectwa, a także wprowadzenie dialogu międzypokoleniowego. Inaczej niż do tej pory, wszelkie informacje i decyzje planuję przekazywać mieszkańcom na bieżąco i jawnie. 

Moimi głównymi zaletami są: energia, zapał i świeżość, a głównymi postulatami bezpieczeństwo, rozwój i jedność.