Czuła Stodoła

Czuła Stodoła

Fundacja Czuła Stodoła
NIP: 6282280395
ul. Siemota 2E, 32-552 Płaza
www.facebook.com/pg/KoubaCeramics

PRACOWNIA CERAMIKI KOUBA CERAMICS

Pracownia Ceramiki Kouba Ceramics założona przez artystkę garncarza Dorotę Koubę w starej 100- letniej stodole usytuowanej w miejscowości Płaza. Już od 2018 roku na terenie stodoły odbywają się cykliczne warsztaty garncarskie, oraz wydarzenia kulturalne typu wernisaże, koncerty, spotkania edukacyjne poświęcone np. zdrowej żywności i ekologii. Organizowane przez Dorotę Koubę warsztaty garncarskie w połączeniu z wernisażami wystaw lokalnych twórców w 2019 i 2020 roku przeszły najśmielsze oczekiwania pod względem przybywających tu gości, co jest jednym z pierwszych najważniejszych zadań zrealizowanych w sferze kultury. Pracownia Kouba Ceramics to nie tylko miejsce produkcji ceramiki artystycznej. To przede wszystkim przestrzeń dla wszelkiej kreatywnej twórczości.  Znajduje się ona na Szlaku Rzemiosła Małopolski – Trasy Krakowskiej. Szlak Rzemiosła to pomysł na spędzenie wolnego czasu oraz naukę technik rzemieślniczych, a przede wszystkim zachęta do spotkań z ludźmi, dla których rzemiosło i rękodzieło jest nie tylko zawodem czy hobby, ale pasją i życiem. Fakt, że pracownia Doroty Kouby znalazła się na Szlaku Rzemiosła, uznajemy za drugie najważniejsze osiągniecie zrealizowane w sferze kulturalnej, bo dzięki tym doświadczeniom artystki i rzemieślniczki – powstała Fundacja Czuła Stodoła, propagująca dziedzictwo kulturowe w zakresie tradycji, rękodzieła, twórczości ludowej i ginących zawodów.

Czuła Stodoła znajduje się w zabytkowym budynku w najwyżej położonej części Płazy, na Siemocie. Otoczona jest sadem z dawnych odmian szarych renet, a dalej wokół niej rozpościerają się tylko łąki, pola i lasy. Jest to miejsce gdzie jest się bliżej natury i można choć na chwile zatrzymać się od miejskiego zgiełku.

FUNDACJA CZUŁA STODOŁA

Fundacja Czuła Stodoła powstała w 2020 roku na bazie doświadczeń i działań prowadzonych przez Dorotę Koubę i Annę Latko – Serafińską. Jej głównym zadaniem jest rozwój i promowanie kultury, rozpowszechnianie różnych form sztuki z uwzględnieniem ceramiki i garncarstwa, które stało się w regionie powołanej Fundacji rzemiosłem wymarłym. Celem naszych działań w ramach statutu jest również ochrona, rozwój i propagowanie polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji, rękodzieła, twórczości ludowej i ginących zawodów. Naszą misją i planem dalszego rozwoju w obszarze działalności kulturalnej jest ochrona tradycyjnego rzemiosła z regionu krakowskiego. Podeszły wiek rzemieślników i twórców ludowych skłania nas do przyspieszenia podjętych działań na rzecz zachowania pamięci o tradycyjnych rzemiosłach. W naszych planach rozwoju w obszarze działalności kulturalnej jest również podjęcie działań na rzecz wykluczonych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Chcemy ich również edukować w zakresie rzemiosł tradycyjnych, artystycznych i szeroko rozumianej kultury ludowej naszego regionu.

Dorota Kouba – etnolog UJ, garncarz. W 2009 kupiła dom w Płazie i od tego czasu związana jest z tym miejscem. Ceramiką i garncarstwem zajmuje się intensywnie od 7 lat, jest uznanym twórcą znajdującym się na Szlaku Rzemiosła. Od lipca 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Czuła Stodoła w Płazie. Pełniąca rolę instruktora rzemieślnika prowadzącego warsztaty, opiekuna ekspozycji i przewodnika po wystawach organizowanych w Czułej Stodole. Odpowiedzialna za obsługę kampanii promującej działalność Fundacji.

Anna Latko – Serafińska – historyk UŚ, od lipca 2020 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji Czuła Stodoła. Jako koordynator projektów odpowiedzialna jest  za przygotowywanie wniosków projektowych dla Fundacji, koordynację i ewaluację zadań z tym związanych. Redaktor i współautor tekstów publikowanych przez Czułą Stodołę.