Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Witamy na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Biblioteka jest zlokalizowana w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym miasta i wpisuje się w przestrzeń urbanistyczną i otaczający krajobraz z korzyścią dla okolicznych mieszkańców Osiedla Północ-Tysiąclecie.

W Bibliotece każda osoba jest mile widzianym gościem, dlatego staramy się, aby nasze działania były dostępne dla wszystkich, również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy są zawsze chętni do udzielenia pomocy i wszelkich informacji.

W sprawach ogólnych, można się z nami skontaktować pisząc na adres email: sekretariat@mbp.chrzanow.pl lub dzwoniąc pod numer 32-763-27-52.
Główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie znajduje się przy ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów.

Można do nas dojechać autobusami linii: 3, 8, 9, 10, 17a,17b, 25, 29, 30, 31, 32a, 32b, 33, 35, 38.
Najbliżej znajduje się przystanek Chrzanów Dworzec ZKKM.

Mogą Państwo poprosić, aby pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie wyszedł po Państwa na przystanek – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub SMS. W przypadku podróży taksówką lub własnym samochodem, zatrzymać się i zaparkować można tuż przed budynkiem MBP w Chrzanowie, ul. Władysława Broniewskiego 10C.

Zgodnie z ustawą o języku migowym osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Osoby niesłyszące są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego na 3 dni przed przyjściem do biblioteki (I piętro, Sekretariat),
a także za pomocą dostępnych środków komunikacji: e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl i pod numerem telefonu 32 763 27 52.

Miejska Biblioteka Publiczna w  Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.plaza24.eu

Dostępność cyfrowa dla strony internetowej: www.plaza24.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie  (w skrócie MBP w Chrzanowie)
ul. Władysława Broniewskiego 10C
32-500 Chrzanów
tel. 32 763 27 52, 32 763 27 40
e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.plbiblioteka@mbp.chrzanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.02.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.04.2020 r.

Strona internetowa www.plaza24.eu  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • nie wszystkie opublikowane lub udostępnione na stronie materiały wideo posiadają napisy
 • nie wszystkie materiały dźwiękowe i wideo publikowane na stronie mają transkrypcję opisową nagranego dźwięku
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków (h1-h6)
 • dokumenty pdf na stronie nie zawsze zawierają tytuł: title, opis dokumentu: description, słowa kluczowe: keywords zapisane w metadanych pliku
 • nie wszystkie linki zawierają odpowiedni atrybut określający ich przeznaczenie
 • nie wszystkie elementy graficzne zapewniają odpowiedni kontrast z nałożonym tekstem

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem
 • możliwość wybrania stylu czcionki przyjaznej dla dyslektyków
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
 • możliwość zwiększenia odstępu pomiędzy tekstami
 • możliwość podświetlenia linków

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG,  narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika MBP w Chrzanowie.

Data sporządzenia deklaracji: 23.06.2020

Data ostatniego przeglądu aktualizacji Deklaracji: 27.03.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Kowalska
e-mail: kkowalska@mbp.chrzanow.plsekretariat@mbp.chrzanow.pl
tel. 32 763 27 52

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie niezwłocznie poinformowany, o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, wnoszącemu żądanie zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów (Biblioteka Główna):

 • Budynek biblioteki głównej ma 2 kondygnacje. To nowoczesna przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych. Do wejścia do budynku prowadzą utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do całego budynku
 • Po przekroczeniu wejścia głównego od strony boiska szkolnego wchodzi się do obszernego holu. Szatnia znajduje się na lewo od wejścia
 • Budynek jest wyposażony w platformę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych z przyciskami oznaczonymi w języku Braille’a oraz pochylnię, która umożliwia dostanie się na I piętro
 • Na parterze budynku znajduje się Informatorium, Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnia oraz toalety, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Na I piętrze budynku znajduje się: Dział Czytelń i Multimediów z salką projekcyjną, Dział Informacji Regionalnej, Dział Gromadzenia, Administracja, 2 sale konferencyjne oraz toalety
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej
 • Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo.
 • W budynku biblioteki, Sali konferencyjnej znajduje się pętla indukcyjna.
 • Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne są usytuowane po lewej stronie od wejścia do budynku biblioteki

Filie:

Filia os. Południe, ul. Pęckowskiego 3, 32-500 Chrzanów

 • Do budynku prowadzi co najmniej jedno dojście zapewniające osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do biblioteki
 • Stanowisko bibliotekarza, a zarazem obsługi czytelnika znajduje się w pomieszczeniu bibliotecznym (wypożyczalni) po lewej stronie wejścia
 • Z wypożyczalni dostaniemy się szerokim przejściem do oddziału dla dzieci
 • Przed budynkiem znajduje się parking osiedlowy, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do Filii os. Południe przy ul. Pęckowskiego 3 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 17a oraz 31 z przystanku Dworzec ZKKM przy
  ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 250 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie:www.zkkm.pl/rozklady

Filia os. Kąty, ul. Śląska 68B, 32-500 Chrzanów

 • Filia os. Kąty mieści się w budynku przykościelnym w parterowej jego części
 • Wejście do biblioteki znajduje się po lewej stronie budynku
 • Obok budynku usytuowany jest ogólnodostępny, kilkustanowiskowy, przykościelny parking
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do Filii os. Kąty przy ul. Śląskiej 68B można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 33 oraz A z przystanku Dworzec ZKKM przy
  ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 20 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie:www.zkkm.pl/rozklady oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Międzygminnej na stronie:www.pkm.jaworzno.pl/www

Filia w Balinie, ul. Jaworznicka 45, 32-500 Chrzanów

 • Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach po lewj stronie od strony drogi
 • Za budynkiem znajduje się parking, na którym mogą parkować osoby ze szczególnymi potrzebami
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do Filii Balin przy ul. Jaworznickiej 45 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 319 oraz 29 z przystanku Dworzec ZKKM przy
  ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 120 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie:www.zkkm.pl/rozkladyoraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Międzygminnej na stronie:www.pkm.jaworzno.pl/

Filia w Luszowicach, ul. Przybyszewskiego 6, 32-500 Chrzanów

 • Filia biblioteki mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach
 • Miejsce obsługi czytelnika znajduje się po prawej stronie od wejścia
 • Z wypożyczalni szerokim przejściem dostaniemy się do Sali Regionalnej, w której odbywają się liczne spotkania i wernisaże
 • Za budynkiem znajduje przy szkolny szeroki parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych
 • Do Filii w Luszowicach przy ul. Przybyszewskiego 6 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 10 z przystanku Dworzec ZKKM przy
  ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 350 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie:www.zkkm.pl/rozklady

Filia w Płazie, ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza

 • Biblioteka mieści się w trzykondygnacyjnym budynku. To nowoczesna przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi, do którego można się dostać schodami jak również platformą dla niepełnosprawnych
 • Na parterze znajduje Oddział dla dzieci. Punkt obsługi małego czytelnika znajduje się na wprost od wejścia. Wypożyczalnia główna zlokalizowana jest na I piętrze, na które można dostać się platformą oraz schodami. Na II piętrze umiejscowiona jest sala konferencyjna „Przy Kominie”, w której odbywają się liczne spotkania i wernisaże
 • W budynku są dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych z odpowiednio zainstalowanymi misami ustępowymi, umywalkami oraz uchwytami ułatwiającymi korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • Za budynkiem po lewej stronie znajduje się oznaczony parking na 2 miejsca, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo
 • Do Filii w Płazie przy ul. Pocztowej 2 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 17a, 32a z przystanku Dworzec ZKKM przy
  ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 70 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie:www.zkkm.pl/rozklady

Filia w Pogorzycach, ul. Szymanowskiego 47A/7, 32-501 Pogorzyce

 • Budynek biblioteki mieście się w nowoczesnym dwukondygnacyjnym budynku pozbawionym bar architektonicznych
 • Biblioteka mieści się na I piętrze
 • Stanowisko bibliotekarza, a zarazem obsługi czytelnika znajduje się po prawej stronie od wejścia do biblioteki
 • Budynek wyposażony jest w platformę dla osób niepełnosprawnych z przyciskami oznaczonymi w języku Braille’a
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej
 • Na parkingu przed budynkiem znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku są dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych z odpowiednio zainstalowanymi misami ustępowymi, umywalkami oraz uchwytami ułatwiającymi korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • Do filii w Pogorzycach przy ul. Szymanowskiego 47A/7 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 17b, 32a, 32b z przystanku Dworzec ZKKM przy ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 100 metrów.
  Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie:www.zkkm.pl/rozklady

Punkt biblioteczny, ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów

 • Punkt biblioteczny mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II
 • Wejście do biblioteki znajduje się w tylnej części szkoły, do której prowadzą schody wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych
 • Punkt biblioteczny znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku
 • Stanowisko bibliotekarza, a zarazem obsługi czytelnika znajduje się po lewej stronie od wejścia do biblioteki
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do Punktu bibliotecznego przy ul. Dworskiej 5 można dojechać korzystając z linii autobusowej numer 17a, 31, 32b z przystanku Dworzec ZKKM przy ul. Kusocińskiego. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 100 metrów. Rozkład jazdy Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminnej znajduje się na stronie: www.zkkm.pl/rozklady

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewnienia dostęności podmiotu publicznego (PDF, 106KB)