Działalność

Działalność

Biblioteka w Płazie jest najstarszą Filią sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Została założona w 1955 roku. Pierwszą książką wpisaną do księgi inwentarzowej z datą 12.05.1955 roku, jest Igora Newerlego „Archipelag ludzi odzyskanych”, wydana przez wydawnictwo „Czytelnik” w 1953 roku. Placówka uruchomiona w szkole, zostaje po trzech latach przeniesiona na parter budynku gminnego, dysponuje jednym pomieszczeniem o powierzchni 20 m2, ze zbiorami 1100 wol. Poprawa warunków pracy i obsługi czytelników następuje w 1980 roku, kiedy po wielu latach starań bibliotece udaje się zająć pomieszczenia po ośrodku zdrowia mieszczącego się w tym samym budynku. Przez kolejne lata prowadzone są prace remontowe mające na celu polepszenie warunków pracy głównie doprowadzenie wody,wymiana okien, założenie centralnego ogrzewania. Z czasem przybywa czytelników, powiększa się księgozbiór, zmienia się charakter biblioteki. Ważne staje się rozwinięcie służby informacyjnej, rosną potrzeby czytelnicze współczesnego społeczeństwa, zawiązuje się współpraca z placówkami oświatowymi zlokalizowanymi na terenie Płazy.

Biblioteka w 1998 roku otrzymała certyfikat następującej treści:

Biblioteka współpracuje ze szkołą podstawową, gimnazjum, przedszkolem, Domem Pomocy Społecznej i organizacjami działającymi na terenie Płazy. Uczestniczy w różnych imprezach organizowanych przez wyżej wymienione placówki.

Pierwszą kierowniczką była Janina Pipczyńska. W późniejszym okresie funkcje kierownicze pełniły: Józefa Kieres, Helena Wielomek, Marta Burkiewicz, Maria Łanoszka, Maria Kania, a od 1985 roku Jolanta Mazgaj.
Biblioteka dużą wagę przywiązuje do poszerzenia informacji regionalnej, aby dzieci od najmłodszych lat czuły się związane ze swoją rodzinną miejscowością. Gromadzi i udostępnia regionalia, prowadzi cykliczne lekcje biblioteczne o Płazie, np. „Płaza w mediach lokalnych Ziemi Chrzanowskiej” czy „Regionalizm w zbiorach biblioteki publicznej w Płazie”. Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi naszego regionu.

Organizowane są konkursy literackie i plastyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawową i stałą formą promocji są wystawy. Biblioteka przygotowuje wystawy rocznicowe, okazjonalne, tematyczne oraz prac plastycznych dzieci z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. Promuje twórców nieprofesjonalnych z Płazy i jej okolic.

Księgozbiór biblioteki liczy 17 006 woluminów (stan na 31.12.2009) w tym:

  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży,
  • literatura piękna dla dorosłych,
  • literatura popularnonaukowa,
  • zbiory specjalne.

Dział literatury pięknej:

  • książki beletrystyczne dla dzieci i młodzieży,
  • baśnie i legendy,
  • powieści: przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastyczne.

Dział książki obcojęzycznej:

  • zestaw książek dla dzieci i młodzieży w języku angielskim.

Dział książki popularnonaukowej z różnych dziedzin:

  • psychologia,
  • religioznawstwo,
  • nauki społeczne,
  • nauki matematyczno-przyrodnicze,
  • nauki stosowane,
  • sztuka i sport,
  • geografia,
  • historia.