Informacje Ogólne

Informacje Ogólne

Położenie

Płaza  jest  jednym  z  sześciu  sołectw  wchodzących  w  skład  gminy  Chrzanów. Powierzchnia  sołectwa  wynosi  13,87  km².  Graniczy  z  sołectwami  Pogorzyce,  Bolęcin, Regulice  oraz  Wygiełzów.  Przez  wieś  biegnie droga  wojewódzka  nr  781  Chrzanów  – Andrychów ‐ Łękawica.

Wieś  umiejscowiona  jest  na  południowy  wschód  od  Chrzanowa,  w  obrębie Tenczyńskiego  Parku Krajobrazowego,  na  pagórkach  Garbu  Tenczyńskiego zwanego tutaj Blokiem  Płaziańskim. Znaczną część  obszaru Bloku Płazy stanowi Tenczyński Park Krajobrazowy, na terenie którego położone są: Rezerwat Przyrody Grodzisko oraz Rezerwat Przyrody Lipowiec. Najwyższym punktem w obrębie Bloku Płazy jest Płaska Góra, położona kilkaset metrów na południowy wschód od centrum Płazy Górnej.


View Larger Map

Województwo: małopolskie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
www.malopolska.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
www.malopolska.pl


Powiat: chrzanowski

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32 – 500 Chrzanów
www.powiat-chrzanowski.pl


Gmina: Chrzanów

Urząd Miejski w Chrzanowie
Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów
www.chrzanow.pl

W Płazie mieszka obecnie 3339 mieszkańców (stan 31.12.2020r.), w tym do 18 roku życia 528.

Od najbliższych miejscowości dzielą ją odległości:

  • Kraków: ~ 44 km
  • Katowice: ~ 43 km
  • Chrzanów: ~ 8 km
  • Libiąż: ~ 15 km
  • Trzebinia: ~ 9 km
  • Alwernia: ~ 11 km