Informacje Płazianki

Grupa obrzędowo-śpiewacza „Płazianki”

zdjęcie artyski grupy obrzędowo-śpiewaczej


przewodnicząca: Stanisława Grelak
spotkania: w sali Sołtysa ul. Pocztowa 2
środa godzina 900

Aktualny skład Grupy „Płazianki”:

Stanisława Grelak – przewodnicząca
Helena Płoszczyca
Władysława Oleksy
Zofia Chrząścik
Maria Kosowska
Władysława Styrna
Maria Bogusz