Informacje Płazianki

Grupa obrzędowo-śpiewacza „Płazianki”

zdjęcie artyski grupy obrzędowo-śpiewaczej


przewodnicząca: Stanisława Grelak
spotkania: w sali Sołtysa ul. Pocztowa 2
środa godzina 900

Aktualny skład Grupy „Płazianki”:

Stanisława Grelak – przewodnicząca
Helena Płoszczyca
Władysława Oleksy
Zofia Chrząścik
Maria Kosowska
Władysława Styrna
Maria Bogusz

Poszukiwania "zarazy niebieskiej"

Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne.

Nasza Grupa Śpiewaczo-Obrzędowa Płazianki pomimo iż nieliczna, jest bardzo aktywna. Bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach promujących Ziemię Chrzanowską, historię, tradycje, zwyczaje.

Podczas lata włączyłyśmy się do pomocy w prowadzeniu zajęć dla dzieci organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie Filię w Płazie, realizowanych pod hasłem "Czy wiesz gdzie mieszka zaraza niebieska?" - akcja edukacyjna - rozwijanie zachowań proekologicznych mieszkańców oraz aktywności dzieci poprzez organizację zajęć edukacyjno - rekreacyjnych oraz zakup wyposażenia.

Podczas licznych wspólnych spacerów po terenach i okolicach Płazy zbierałyśmy zioła, trawy i kwiaty przy okazji zapoznając dzieci biorące udział w zajęciach, z walorami zdrowotnymi poszczególnych roślin.

Służyłyśmy pomocą przy zasuszaniu ziół i kwiatów, pomagały również stworzyć piękną, wystawową "łąkę". Nie zabrakło nas również podczas zajęć dotyczących zdrowego sposobu odżywiania: wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie opowiadałyśmy o walorach zdrowotnych warzyw i owoców, a także o dawnych zapomnianych metodach zapobiegania i leczenia chorób.

Jednym z końcowych efektów akcji, w którego tworzeniu też mamy swój udział, jest przepiękny zielnik – album ilustrujący piękno i bogactwo naszych płaziańskich łąk i pól.

Cieszymy się, że możemy służyć pomocą i radą innym oraz tym, że czujemy się potrzebne, inni nas dostrzegają i doceniają.

Palmy Wielkanocne

Co roku obchodzimy Niedzielę Męki Pańskiej inaczej zwaną Niedzielą Palmową. Została ona ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt Wielkanocnych, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od czasów średniowiecza. Według tradycji kościelnej tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, które są symbolem odradzającego się życia.

I u nas w Płazie, zgodnie z tradycją, mieszkańcy naszego sołectwa przynoszą do kościoła palmy zakupione lub zrobione własnoręcznie.

Jedną z takich palm, wykonanych własnoręcznie w tradycyjny sposób, była palma zrobiona przez Panie z Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego Grupę Śpiewaczo-Obrzędową, "Płazianki'". Palma, ta została poświęcona podczas uroczystej mszy.