Informacje Relax

„Relax”

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „RELAX”
NIP: 6282116974
ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza

Zarząd

Wiesław Ładocha – przewodniczący
Zbigniew Dudek – zastępca przewodniczącego
Jan Bałys – sekretarz
Maria Płoszczyca – skarbnik
Mieczysław Bochenek – członek zarządu

Komisja Kulturalno-Oświatowa i Zdrowia

Kazimiera Sienkiewicz – przewodnicząca komisji
Władysława Kosowska – sekretarz komisji
Bogumiła Wójcik – członek komisji

Sąd Koleżeński

Maria Kosowska – przewodnicząca sądu koleżeńskiego
Maria Kopacz – zastępca przewodniczącego sądu koleżeńskiego
Stanisława Grelak – członek sądu koleżeńskiego