Muzeum Życia

Muzeum Życia Codziennego

Muzeum Życia Codziennego 1939-1979
ul. Sobieskiego 38, 32-552 Płaza
Telefon: 694716146
e-mail: sgarlicki@gmail.com
Fanpage: Podziel się Płazą
Fanpage: Muzeum Życia Codziennego 1939-1980

Czynne od kwietnia do października. Wizyty tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo.

W Płazie od 2004 roku działa Muzeum Życia Codziennego w latach 1939-1979. Jego regulamin został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a muzeum wpisane do wykazu muzeów prowadzonego przez Ministerstwo w 2019 r. Celem muzeum jest ukazanie warunków życia w domu robotniczym w okolicach Chrzanowa w czasach okupacji i PRL. Do tej pory bardzo brakowało tego typu wystaw, gdyż prezentowano głównie domostwa wiejskie np. w skansenach. Na ekspozycję składa się 7 pomieszczeń prezentujących wnętrza mieszkalne wraz z wyposażeniem oraz dwa pomieszczenia poświęcone historii osiedla robotniczego i zakładu wapienniczego w Płazie. Dodatkowe pomieszczenie w piwnicy prezentuje warsztat stolarski z lat 1945-1960. Eksponaty w większości są darami mieszkańców Płazy i okolicy pozyskanymi nieodpłatnie. Muzeum działa sezonowo – od kwietnia do października. Zwiedzają je turyści indywidualni oraz grupy. Frekwencja w miesiącach letnich jest wysoka. W 2018 roku muzeum uczestniczyło w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego, podczas których odwiedziło go kilkaset osób. Muzeum ma swój fanpage na Fb i współpracuje z Muzeum w Chrzanowie (opieka nad zabytkiem Piec Kręgowy w Płazie, wydawanie wspólnie publikacji, organizacja wydarzeń, wycieczek w teren itd.)


Wirtualny Spacer