Pracownicy ŚDS

Pracownicy ŚDS

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy
ul. Czarnieckiego 6, 32-552 Płaza
e-mail: ospissds@wp.pl
e-mail: kosmiderd@interia.pl
Telefon: 600992440
www.ospissds.webd.pro

Misja

OSPiS ŚDS pragnie takiego poziomu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego, który zapewni im rozwój osobisty i godne życie.

Wizja

Inicjujemy działania celem tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sieci oparcia społecznego dla osób z problemami zdrowia psychicznego.

Podejmujemy działania umożliwiające uczestnikom śds osiągniecie statusu pełnoprawnych członków społeczności.

Organizujemy przedsięwzięcia celem zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników ośrodków wsparcia.

Obszary działania

OSPiS ŚDS zrzesza osoby pracujące w środowiskowych domach samopomocy i sympatyków działalności tych placówek a swoją działalność opiera na społecznej pracy członków.

Członkowie organizacji dążą do wzmocnienia pozycji środowiskowych domów, pragną rozwijać system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie psychiatrii środowiskowej. Ważnym zadaniem jest rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskowymi domami samopomocy, ośrodkami pomocy społecznej i służbą zdrowia w celu jak najlepszej koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego.

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy związane ze zmianą stereotypu osób chorych, celem umożliwienia pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym zawodowym.