Radni

Radni

Andrzej Bieda
Radny Rady Miejskiej w Chrzanowie
telefon: 604 576 808
e-mail: abieda@rm.chrzanow.pl

Stanisław Czarny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie
ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza
telefon: 32 613 12 34
e-mail: sczarny@rm.chrzanow.pl
dni przyjęć: drugi czwartek miesiąca
godziny przyjęć: 1600 – 1700

Biuro Rady Miejskiej

Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów  
I piętro, pok. 55 – tel. 32 75 85 155
e-mail: biurorady@chrzanow.pl


POWIAT CHRZANOWSKI
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. 32 625 79 95
e-mail: sekretariat@powiat-chrzanowski.pl