Sołectwo

Sołectwo

Płaza jest jednym z sześciu sołectw wchodzących w skład gminy Chrzanów. Powierzchnia sołectwa wynosi 13,87 km². Graniczy z sołectwami Pogorzyce, Bolęcin, Regulice oraz Wygiełzów. Przez wieś biegnie droga wojewódzka nr 781 Chrzanów – Andrychów ‐ Łękawica.

Wieś umiejscowiona jest na południowy wschód od Chrzanowa, w obrębie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, na pagórkach Garbu Tenczyńskiego zwanego tutaj Blokiem Płaziańskim. Znaczną część obszaru Bloku Płazy stanowi Tenczyński Park Krajobrazowy, na terenie którego położone są: Rezerwat Przyrody Grodzisko oraz Rezerwat Przyrody Lipowiec. Najwyższym punktem w obrębie Bloku Płazy jest Płaska Góra, położona kilkaset metrów na południowy wschód od centrum Płazy Górnej.

Statut Sołectwa Płaza

Sołtys i rada sołecka