Środowisko

Położenie

Płaza położona jest w obrębie jednostki geomorfologicznej zwanej Blokiem Płazy. Blok Płazy to najbardziej na południowy – zachód wysunięta część Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, a dokładniej jej południowego fragmentu zwanego Garbem Tęczyńskim.

Blok Płaziański

Blok Płazy tworzy nieregularny wielokąt rozciągnięty ze wschodu na zachód (równoleżnikowo) na około 10 km. Szerokość Bloku (z północy na południe) wynosi około 5 km. Powierzchnia omawianego terenu ma około 50 km2, a długość granic sięga 35 km. Znaczną część obszaru Bloku Płazy stanowi Teńczyński Park Krajobrazowy, na terenie którego położone są: Rezerwat Przyrody Grodzisko oraz Rezerwat Przyrody Lipowiec.

Najwyższym punktem w obrębie Bloku Płazy jest Płaska Góra, położona kilkaset metrów na południowy-wschód od centrum Płazy Górnej.

Charakterystycznym elementem krajobrazu są tu liczne, stosunkowo głębokie, często stromościenne doliny. Dużo jest ich zwłaszcza w południowej części terenu. Największa wśród nich to dolina Płazanki.
Obecnie Płaza liczy około 3604 mieszkańców w tym 1862 kobiet, 1742 mężczyzn, młodzieży do lat 18 – 682.

Płaza jest malowniczą miejscowością powiatu chrzanowskiego w województwie małopolskim, zlokalizowaną na rozlicznych wzgórzach, z których roztaczają się piękne widoki: od strony północno-wschodniej na Puszczę Dulowską i Zamek Tenczyński, od strony południowej na dolinę Wisły, Beskidy, Tatry i Zamek Lipowiecki i od strony zachodniej na Kamieniołom skał wapiennych w Wapienniku.

W pobliżu Płazy znajdują się dwa prehistoryczne grodziska: Grodzisko Duże i Grodzisko Małe. Blok Płazy leży w dorzeczu Wisły, przez wieś przepływa rzeczka Płazianka, która swoje źródła ma u stóp Płaskiej Góry. Krajobraz Płazy jest urozmaicony: pola i łąki, lasy i zagajniki, wzniesienia i jary.