Stowarzyszenie Za Piecem

Stowarzyszenie Za Piecem

Stowarzyszenie Za Piecem
KRS: 0000657521 REGON: 366320534 NIP: 6282268394
ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza
e-mail:stowarzyszenie@zapiecem.org
www.zapiecem.org

Zarząd:

Małgorzata Zbroszczyk – prezes
Barbara Nosek – wiceprezes ds. projektowych
Piotr Olszowski – wiceprezes ds. finansowych
Grzegorz Piątkowski – sekretarz
Lucyna Korycińska – skarbnik

Stowarzyszenie Za Piecem działa od 2017 roku. Skupia regionalistów, pasjonatów, historyków, przedstawicieli instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, aktywnych mieszkańców regionu. Działają w nim członkowie mający doświadczenie w realizacji projektów regionalnych, prowadzenia badań naukowych, prac konserwatorskich i współpracy ze społecznością lokalną poprzez organizację wykładów, warsztatów, akcji informacyjno-promocyjnych oraz integrujących mieszkańców regionu.

Stowarzyszenie było organizatorem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Płazie (zwiedzanie pieca kręgowego – 19-20.05.2018), organizowało szkolenia dla lokalnych organizacji z obowiązującego ich prawa. Systematycznie buduje sieci współpracy wśród lokalnych organizacji i grup nieformalnych poprzez organizację cyklu spacerów industrialnych „Szlakiem Historii Przemysłu Ziemi Chrzanowskiej”, oraz integracyjne „Wspólne pieczenie ziemniaków po cabańsku”. Członkowie Stowarzyszenia opiekują się zabytkowymi grobami na cmentarzu parafialnym w Płazie. Stowarzyszenie jako pierwsza osoba prawna w Gminie Chrzanów, a druga
w woj. małopolskim, jest Społecznym Opiekunem Zabytków. Ma doświadczenie w realizacji projektów z Funduszu Inicjatyw Lokalnych, Funduszu Sołeckiego oraz zadań publicznych Gminy Chrzanów.

Stowarzyszenie od 2021 roku współtworzy Centrum Społecznościowe „Po Sąsiedzku”, które działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

Stowarzyszenie Za Piecem Społecznym Opiekunem Zabytków
Porządkowanie zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Płazie
Podpisanie porozumienia o współpracy z Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
Działamy. Stoisko podczas urodzin Miejsca Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie
Fotografia pięciu osób, które stoją przed namiotem wystawowym. Na fotografii członkowie Stowarzyszenia Za Piecem.
Członkowie Stowarzyszenia Za Piecem podczas Pogorzyckiej Sielanki.