Ważne Telefony

Ważne numery telefonów


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie
ul. Ks. Skorupki 3, 32-500 Chrzanów
Telefon: 32 625 00 00
e-mail: czk@powiat-chrzanowski.pl
www.pczk.pl

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia
Telefon: + 48 222 500 115
www.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Chrzanowie

ul. Grzybowskiego 7, 32-500 Chrzanów
Telefon: 32 623 24 07
e-mail: chrzanow@wsse.krakow.pl
www.gov.pl/web/psse-chrzanow


Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów
Telefon alarmowy 997, z telefonu komórkowego 112
Telefon: 47 83 24 266
Dyżurny: 32 624 62 00, 32 624 62 55
e-mail: prezydialny@chrzanow.policja.gov.pl
www.chrzanow.policja.gov.pl


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
ul. Ks. Skorupki 3, 32-500 Chrzanów
numery alarmowe: 998, 112 z telefonów komórkowych
Telefon: 32 627 89 00 – w godz. 8.00-15.00 Pn.– Pt.
e-mail: kppspchrzanow@straz.krakow.pl
www.straz.powiat-chrzanowski.pl


Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
Telefon: 32 624 77 77
e-mail: sekretariat@spch.home.pl
www.szpital-chrzanow.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie
ul. Grzybowskiego 7, 32-500 Chrzanów
Telefon: 32  624 15 50
e-mail: piwchrzanow@poczta.onet.pl
www.piw.chrzanow.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie
Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów
Telefon: 32  753 87 05, 32 753 87 09
e-mail: pinb-chrzanow@gazeta.pl
www.bip.malopolska.pl/pinbchrzanow

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
Telefon:  32 624 11 31, 32 624 11 32
e-mail: pcpr@powiat-chrzanowski.pl
www.pcprchrzanow.pl

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie
ul. M. Skłodowskiej – Curie 10, 32-500 Chrzanów
Telefon: 32 798 96 23 w godz. 8-16 lub + 48 662 336 308
e- mail powdir.chrzanow@wp.pl
www.powdir.pl


Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 10, 32 – 500 Chrzanów
Telefon: 32 646 71 88 w. 31
e-mail. sekretariat@poik-chrzanow.pl , poik.chrzanow@wp.pl
www.poik-chrzanow.pl


Numer alarmowy – 112

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

Pogotowie Energetyczne – 991

Pogotowie Gazowe – 992

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
(Chrzanów, Libiąż, Trzebinia) – 994