Zabytki przyrody

Zabytki Przyrody

Tulipanowiec Amerykański

Liriodendron tulipifera L.
Pochodzi ze wschodnich terenów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Do Europy sprowadzony w końcu XVII w. Do Polski (w tym do Płazy) pierwsze okazy trafiły pod koniec XVIII w.

Może osiągnąć wysokość ponad 40 m. Wzrost dobry na glebach gliniastych i gliniasto-piaszczystych nad brzegami zbiorników wodnych i strumieni. Gatunek wybitnie światłolubny. Ozdobny przez jasną zieleń liści i posiadający duże zielono-żółte kwiaty podobne do tulipanów, skąd jego nazwa. Gatunek długowieczny, szybko rosnący. Tulipanowiec zdobiący Płazę ma obwód 264 cm.


Jesion Wyniosły

Fraxinus excelsior L.

W całej Europie szeroko rozpowszechniony i często sadzony jako drzewo parkowe lub ozdobne. Osiąga wysokość do 40 m. Wymaga gleb zasobnych i wilgotnych. Gatunek światłolubny, odporny na mróz i zanieczyszczenia atmosferyczne. Jesion jest drzewem długowiecznym, szybko rosnącym. Jesion wyniosły rosnący w Płazie ma obwód 428 cm.

Drzewa te, uznane za pomniki przyrody rosną w parku okalającym pałac Starzeńskich, w którym obecnie znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Park jest dostępny dla wszystkich.


Jesion Wyniosły

Tilia platyphyllos SCOP

Duże drzewo osiąga wysokość do 40 m, oraz objętość od 4 – 5 m. Przeważnie występuje pojedynczo, rzadko w zwartych skupieniach. Często sadzona jako drzewo parkowe i uliczne.

Jest dość wrażliwa na przymrozki i zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, dlatego staje się coraz rzadsza. Może dożywać około 1000 lat.


Lipa Srebrzysta

Tilia tomentosa MOENCH

Drzewo dziko rosnące w południowo-wschodniej Europie i Azji Mniejszej – występuje tam jako gatunek lasotwórczy. Ze względu na swoją urodę jest już od prawie 200 lat bardzo chętnie sadzone jako drzewo ozdobne w parkach i przy ulicach. Ma bardzo piękne, jasno- lub złotożółte ubarwienie jesienne.

Drzewa te, uznane za pomniki przyrody rosną na placu przed „starym” Kościołem p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Płazie.