Warsztary wielkanocne – podsumowanie

W piątek 27 marca 2015r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie Filii w Płazie odbyła się impreza będąca podsumowaniem dwóch bibliotecznych projektów: Warsztatów wielkanocnych „Przygotowanie świąteczne” oraz „Spiżarnia w czterech porach roku: na wielkanocnym stole”. Pierwszy projekt to cykl działań, na które złożyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci z klasy

trzeciej Szkoły Podstawowej w Płazie wykonywały kartki świąteczne. Z kolei trzecioklasiści z Gimnazjum w Płazie uczyli się robić papierowe kwiaty do ozdabiania wielkanocnej palmy, pomagali w jej wykonaniu i dekoracji. Tą część warsztatów prowadziły panie z Grupy Śpiewaczo-Obrzędowej „Płazianki”, które jak zawsze, z wielkim zaangażowaniem, przekazywały młodzieży swoja wiedzę na temat lokalnych tradycji.

Drugi projekt obejmował stronę kulinarną przygotowań do Świąt Wielkanocnych. I tu znowu młodzi użytkownicy biblioteki uczestniczyli w pieczeniu i ozdabianiu tradycyjnych ciasteczek wielkanocnych, które to zajęcia odbyły się pod opieką Pani Barbary Starostki – Baryckiej. Gimnazjaliści z kolei brali udział w pieczeniu i ozdabianiu ciast (bab i mazurków) pod kierunkiem Płazianek.

Należy podkreślić, że zajęciom towarzyszyły stosowne opisy tradycji i zwyczajów świątecznych, zaczerpnięte z dostępnej w bibliotece literatury.

Zwieńczeniem tych działań była właśnie wspomniana impreza biblioteczna, która miała bardzo uroczysty charakter, a odbyła się z udziałem społeczności lokalnej, młodzieży z Zespołu Szkół w Płazie oraz czytelników. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja stołu wielkanocnego, świątecznych dekoracji i dużej palmy, która została poświęcona w Niedzielę Palmową i obecnie stanowi element wystawy regionalnej w bibliotece. Spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu gimnazjalistów, przybliżający literackie opisy symboliki poszczególnych pokarmów i obrzędowości związanej z Wielkanocą. Nie zabrakło muzyki ludowej, serdecznych życzeń oraz degustacji wielkanocnych potraw.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które życzliwością i osobistym zaangażowaniem, pomogły w realizacji projektów.