Ważne Telefony

Ważne numery telefonów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
32 625 83 50 32 625 00 00