Radni

Radni

Andrzej Bieda
Radny Rady Miejskiej w Chrzanowie
telefon: 604 576 808
email: abieda@rm.chrzanow.pl

Stanisław Czarny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie
ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza
telefon: 32 613 12 34
email: sczarny@rm.chrzanow.pl
dni przyjęć: drugi czwartek miesiąca
godziny przyjęć: 1600 – 1700

Dorota Kośmider
Radna Rady Miejskiej w Chrzanowie
ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza
telefon: 32 613 12 34
email: dkosmider@rm.chrzanow.pl
dni przyjęć: pierwszy wtorek miesiąca
godziny przyjęć: 1600 – 1700

Biuro Rady Miejskiej

I piętro, pok. 55 – tel. 32 75 85 155
e-mail: biurorady@chrzanow.pl