Święta miodu

Święta miodu

Nieprzerwanie od 2005 roku organizowane są w Płazie Święta Miodu. Organizacja tego typu akcji jest sporym przedsięwzięciem, dlatego też impreza swoją rację bytu zawdzięcza wielu instytucjom m.in.: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie Filii w Płazie, Szkole Podstawowej w Płazie, Publicznemu Gimnazjum w Płazie, Przedszkolu Samorządowemu, Związkowi Emerytów i Rencistów, ale także wielu osobom prywatnym zaangażowanym w promowanie Płazy.

Kluczowe jest także wsparcie naszych rodzimych pszczelarzy m.in.: Jacka Chrząścika. Malownicza Płaza posiadająca dobre warunki klimatyczne, zdrowe powietrze jest idealnym miejscem do hodowli pszczół oraz wytwarzania ekologicznej żywności.

Świętem Miodu niewątpliwie promujemy nasz region oraz zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną tak istotną w czasach, gdy żywność produkowana na masową skalę traci swoje naturalne właściwości.