Zespół Szkół

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie
Dyrektor: Dorota Smolik
ul. Wiosny Ludów 2, 32-552 Płaza
e-mail:  spplaza@chrzanow.pl
Telefon: 32 613 12 23
www.spplaza.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie, mieszcząca się w Płazie przy ul. Wiosny Ludów 2, rozpoczęła działalność w roku 1939.Uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia Ludowego Wojska Polskiego miała miejsce w 1974 roku.

W roku 1999 r. w wyniku reformy szkoła podstawowa stała się szkołą 6-letnią, obok szkoły powstało Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Płazie.

W roku 2009 roku szkoły świętowały swoje jubileusze: szkoła podstawowa 70-lecie, a gimnazjum 10-lecie istnienia. W 2008 roku Rada Miejska w Chrzanowie podjęła uchwałę o połączeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół Szkół w Płazie. Jednocześnie Szkoła Podstawowa w Płazie zmieniła patrona, a Publiczne Gimnazjum Nr 5 utraciło swój numer porządkowy. Od 1 stycznia 2009 r. powstały Zespół Szkół w Płazie składał się ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego i Publicznego Gimnazjum im. Rodziny Starzeńskich w Płazie.

Kolejna reforma systemu edukacji w 2017 r. przyniosła przekształcenie Zespołu Szkół w Płazie w 8-letnią szkołę podstawową  z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi. Obecnie nazwa szkoły to Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie.