Piec

Zabytkowy piec w Wapienniku

Na terenie Zakładów Wapienniczych w Płazie znajduje się interesujący zabytek architektury przemysłowej. Budowniczym pieca był Adam Boznański (ojciec słynnej malarki Olgi) a jego fundatorami Gustaw Baruch i Józef Stanisław Retinger. Piec postawiono w 1890 r.

Piec kręgowy

Powstał wtedy także kamieniołom i budynek administracyjny. Szesnastokomorowy piec służył do wypalania wapna dla budownictwa. Został on wzniesiony z cegły i ciosowego kamienia.

W 1949 roku wykonana została dzisiejsza, drewniana więźba dachowa, wsparta na drewnianych słupach, otaczających rzędem murowaną budowlę pieca. Jest jedynym zachowanym w Polsce przykładem architektury przemysłowej tego typu. Został wpisany do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora.

W okolicy można zwiedzić również hutę w Płokach. Pochodzi ona z 1870 r. Służyła do wytapiania rud żelaza. Interesującym zabytkiem jest, pochodzące z początków XX wieku, osiedle robotnicze w Chrzanowie. Wybudowane zostało z myślą o robotnikach i mistrzach pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce.