Zmysły – OKO

16 października odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu Para – buch! Książka w ruch!
W trakcie zajęć staraliśmy się wprowadzić naszych młodych czytelników – uczniów klasy II ze szkoły podstawowej, w tematykę zmysłów, ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu wzroku. Wspólnie, z pomocą odpowiedniej literatury, badaliśmy jak zbudowane jest oko, w jaki sposób mózg człowieka przetwarza obraz, sprawdzaliśmy jak widzimy jednym okiem, a jak dwoma. W trakcie przeprowadzonych eksperymentów dowiedzieliśmy się, jak powstaje zjawisko, które określamy mianem fatamorgany.

Celem projektu Para buch! Książka w ruch! jest promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród dzieci w wieku 3-10 lat. Podczas spotkań prowadzone są zajęcia obejmujące głośne czytanie oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM: nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki. Dzięki projektowi dzieci zyskają przydatne umiejętności, inspiracje i impuls do rozwoju zainteresowań w cenionych w dzisiejszym świecie dziedzinach: nauka, technologia, inżynieria i matematyka.

Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” Para-buch! Książka w ruch!”, finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung. Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.