Solidarni w Niepodległości

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie z partnerami zaprasza do udziału w działaniach projektu, który ma na celu przybliżenie problematyki powstania „Solidarności”, pierwszego okresu jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem tego ruchu wśród mieszkańców regionu i ich udziałem w przemianach ogólnopolskich. Szukamy wspomnień związanych z przemianami ustrojowymi w latach 1980–1990 i tworzeniem na nowo struktur samorządowych w regionie.

 1. AKCJA POSZUKIWANIA
  Zapraszamy wszystkich mieszkańców ziemi chrzanowskiej do udziału w akcji poszukiwania materiałów. Poszukujemy dokumentów (ulotek, plakatów, pamiątek, fotografii, prasy), informacji, nagrań, relacji i wspomnień.
  Zebrane materiały zostaną zdigitalizowane i zwrócone w nienaruszonym stanie właścicielom, a następnie trafią do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Na ich podstawie powstanie wystawa i katalog, którą zaprezentujemy w przestrzeni miasta. Uczestnicy akcji będą mogli pomóc w przygotowaniu materiałów i ich prezentacji.
 2. KONKURS „Opowieści o (nie)wolności”
  Konkurs zorganizowany w dwóch kategoriach: dla dorosłych oraz dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Dorosłych zapraszamy do opisu swoich wspomnień. Natomiast młodzież zachęcamy do wykonania pamiętnika na podstawie rozmów z rodzicami, dziadkami i innymi dorosłymi. Do 20 sierpnia czekamy na prace konkursowe w formie epickiej wypowiedzi: literacki opis wspomnień (pamiętnik, opowiadanie, reportaż, list, rozmowa, esej, odezwa, manifest).
 3. FORUM REGIONALNE „Solidarni w niepodległości”
  Forum Regionalne „Między Małopolską a Górnym Śląskiem” odbędzie się 22-23 października 2020r. Do udziału w forum i zgłoszenia swoich referatów zapraszamy regionalistów, historyków, bibliotekarzy, etnologów, pracowników różnych instytucji nauki i kultury oraz osoby chcące się podzielić swoją wiedzą a także wspomnieniami dotyczącymi okresu powstania „Solidarności” i tworzenia na nowo struktur samorządowych w regionie. Za wygłoszenie 20-minutowego referatu przewidziane jest honorarium.

  Projekt Solidarni w niepodległości: otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

  Informacji udziela: Dział Informacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie: tel. 32 763 27 48, e-mail: regionalia@mbp.chrzanow.pl

  Strona projektu „Solidarni w niepodległości”