Chrzanowski Budżet Obywatelski 2022

Od 24 maja do 14 czerwca 2021 można głosować na zadania do Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

🔷🔶 Zachęcamy do głosowania w Chrzanowskim Budżecie Obywatelskim na zadanie nr 7 „NaSkale” utworzenie strefy rekreacyjno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Płazy.

🔷🔶🔹 Głosowanie odbywa się poprzez wybranie od jednego do trzech zadań z listy zadań podlegających głosowaniu.

🔸 Każdy mieszkaniec gminy Chrzanów może zagłosować wyłącznie raz.

🔹 Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu ma obowiązek podać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że głosowanie będzie nieważne.

🔶 ZAGŁOSUJ!