OGŁOSZENIE

Zebranie Wiejskie Sołectwa Płaza odbędzie się w Bibliotece w Płazie w sali „Przy kominie” w dniu 13.06.2021 o godz. 10.00 (niedziela) lub w przypadku braku kworum o godz. 10.15.

UWAGA:

Na zebranie przychodzimy w maseczkach i wykonujemy polecenia służb porządkowych.

Tematy zebrania:

1. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 z części funduszu sołeckiego na rok 2021,który miał być przeznaczony na projekt pn.”Budowa chodnika dla poruszania się konduktu pogrzebowego” – na inny cel.

Według pisma otrzymanego z Urzędu Gminy w dn.31.05.2021 powyższe zadanie będzie obejmować jeszcze przebudowę skrzyżowania ul. Fredry oraz ul.Hetmańskiej z ul. Sobieskiego i będzie  wykonane z budżetu Gminy Chrzanów.

2. Wystąpienie zaproszonych gości  :

  • Burmistrz
  • Radny Sejmiku Wojewódzkiego
  • Przedstawiciel Policji

3. Bieżące sprawy, zapytania i wolne wnioski.

4. Zamknięcie obrad.

Sołtys Sołectwa Płaza
Czarny Stanisław