OGŁOSZENIE

W dniu 24.10.2021 (niedziela) odbędą się wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

Uprzejmie proszę mieszkańców Płazy o liczny udział w tych wyborach oraz zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej na kadencję 2021-2025.
W dwóch poprzednich kadencjach wybory nie zostały rozstrzygnięte w pierwszym terminie ze względu na zbyt małą frekwencję a wiąże się to z dodatkowymi niepotrzebnymi kosztami.

Sołtys Sołectwa Płaza
Czarny Stanisław