KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Biblioteka w Płazie i Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie organizuje kiermasz bożonarodzeniowy. Zapraszamy wszystkich twórców rękodzieła, którzy chcieliby wystawić swoje prace na kiermaszu. Prosimy o kontakt z biblioteką. Tel.: 32 613 13 45