DKK –  Zygmunt Miłoszewski  „Góry Żmijowe”

Tym razem lektura wprowadziła nas w baśniowy świat krain rządzonych przez Starą Magię. Główni bohaterowie Filomena i Eryk  stawiają czoła wielu przeciwnościom a baśń oczywiście kończy się szczęśliwie. Nasi uczestnicy spotkania odnaleźli w książce małe podobieństwa do wielu czytanych we wczesnym dzieciństwie baśni. Jakich? Nie zdradzimy, przeczytajcie sami. Dyskutowaliśmy również o problemach bohaterów i o tym , czy problemy współczesnych nastolatków mogą być podobne. A ponieważ książka wprowadziła nas w pogodny nastrój zakończyliśmy spotkanie twórczą, spontaniczną pracą plastyczną. Na ilustracji uczestniczki spotkania zawarły główne elementy opowieści. Dziękujemy za udział w spotkaniu młodym czytelniczkom oraz Pani Katarzynie Sobkowskiej.