Mnemotechniki – zajęcia dla dzieci w Bibliotece w Płazie

Biblioteka w Płazie wspólnie z nauczycielami i uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie realizuje cykl zajęć wspierający uczenie się.

„Masz fenomenalną pamięć” – to słowa Tony’ego Buzana – światowego autorytetu w dziedzinie technik uczenia. I chociaż zaczynając przygodę z treningiem pamięci trudno w to uwierzyć, to szybko przekonujemy się, że to prawda.

W dobie społeczeństwa informacyjnego bardziej niż kiedykolwiek musimy radzić sobie ogromem napływających do nas informacji, selekcjonując i zapamiętując te spośród nich, do których dostęp będzie nam potrzebny w przyszłości. I choć mamy do dyspozycji Internet, nie zawsze możemy z niego skorzystać lub znaleźć potrzebne dane. Co więcej to właśnie Internet sprawił, że jesteśmy bombardowani informacjami, które mają różną wartość. To sprawia, że skuteczne działanie w różnych sferach życia, w tym pracy zawodowej lub edukacji niemożliwe jest bez podnoszenia swoich kompetencji pamięciowych. Uczymy się przez całe życie, a jego skuteczność zależy przede wszystkim od tego jak działa nasza pamięć.  W oparciu o naukowe badania nad funkcjonowaniem naszej pamięci opracowano liczne techniki zwane mnemotechnikami oraz szczegółowe programy treningu pamięci.

Z kilkoma wybranymi mnemotechnikami zapoznaliśmy uczniów klas czwartych i piątych Szkoły Podstawowej w Płazie. Podczas cyklu spotkań w Bibliotece w Płazie dzieci pracowały w oparciu o mapy pamięci, system haków, łańcuchową metodę skojarzeń czy główny system pamięciowy. Teoria łączyła się z praktyką, a pamięć zmuszona była do dużego wysiłku. Mamy nadzieję, że uczniowie będą doskonalić się w poznanych technikach, co pomoże im szybciej i skuteczniej porządkować oraz zapamiętywać zdobywane na lekcjach informacje. Trening czyni mistrza – tym razem pamięci!