Historia

Historia

Na początku XX wieku w Płazie mieszkało w 320 domach około 1900 mieszkańców. Po dwóch większych pożarach w 1925 r. i w styczniu 1926 r., mieszkańcy Płazy, z ówczesnym sołtysem Kozubem i wójtem Pawłem Kocotem, postanowili na zebraniu wiejskim w kwietniu 1926 roku założyć Oddział Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazie. Pierwszym prezesem tej jednostki został Stanisław Bąba, zastępcą Jan Ring, naczelnikiem Tadeusz Kryniger, a sekretarzem Julian Kozikowski.

członkowie OSP Płaza
Członkowie OSP Płaza

W roku 1927 strażacy z pomocą mieszkańców decydują się postawić na placu gromadzkim małą remizę o wymiarach 5 m2 na 6 m2. W remizie miał być przechowywany sprzęt gaśniczy, którego strażacy jeszcze nie mieli. Pod koniec 1927 r. wójt zakupił i przekazał członkom OSP Płaza sikawkę ręczną przenośną 10 mm oraz węże. Przewóz tego sprzętu w razie pożaru na wozach własnych zapewnili gospodarze J.Latko i F.Brandys mieszkający w pobliżu remizy.

budynek OSP płaza, członkowie oraz pojazdy straży pożarnej
Budynek OSP Płaza

W 1928 r. z dworu hr. Starzeńskiego otrzymano „sławny” wóz konny, który to kowale z Płazy F.Słowik i S.Brandys wyremontowali, zrobili nowe metalowe podwozie z uchwytem na sikawkę oraz wykonali 6 bosaków.

W tym samym roku przy OSP Płaza powstaje żeńska drużyna przeciwpożarowa oraz utworzone zostały z młodzieży i starszych 3 grupy: teatralna, chór i orkiestra. Tak powstał zespół muzyczny, który początkowo dysponował harmonią, trąbką i bębnem. Po 4 latach działała już orkiestra dęta z prawdziwego zdarzenia, która grała na uroczystościach aż do 1939 roku, II wojna światowa przerwała działalność OSP Płaza. W okresie wojennym instrumenty muzyczne były przechowywane w domach przez członków orkiestry, a po wojnie w 1946 roku instrumenty przejął Zakład Wapienniczy w Płazie.

W tym samym roku wznowiła działalność OSP Płaza. Prezesem został A.Kopacz, a naczelnikiem J.Głownia. W latach 1946 – 1947 wyremontowano remizę, odnowiono wóz konny i sikawkę. Konie do wozu na wypadek pożaru zgodzili się wypożyczać K.Głownia, J.Wacięga i F.Głownia.

Ważniejsze wydarzenia z historii OSP Płaza:

DataWydarzenie
1949Pożar stodoły w Płazie Podgórzu, w którym ginie tragicznie właściciel gospodarstwa,
1950Częściowa rozbudowa istniejącej remizy. Powstała salka szkoleniowo-magazynowa,
1953Otrzymanie z powiatowej Komendy Straży Pożarnej pierwszej motopompy „Silesia”,
1960Zakup z demobilu wojskowego małego samochodu „Dodge” i przystosowanie go do celów gaśniczych. Rozbudowa budynku strażnicy, powiększenie o garaż i nadbudowę,
1961Otrzymanie z Rafinerii Naftowej w Trzebini samochodu „Dodge”, który przystosowano o celów gaśniczych,
1963Wzbogacenie się – staraniem strażaków o samochód Star 20 – cysternę o poj. 2500 l wody, który przerobiono we własnym zakresie na potrzeby OSP,
1965Przekazanie pompy „Silesia” do Muzeum Pożarnictwa w Alwerni,
1970Liczne podpalenia stodół, brak wody utrudnia akcje gaśnicze,
1970Wypadek samochodu strażackiego w czasie akcji gaśniczej,
1972Otrzymanie z OSP z Rejonowej Komendy Straży Pożarnej w Chrzanowie nowego samochodu z przyczepą na sprzęt gaśniczy,
198315 VI tragiczny wypadek autobusu. W Płazie przy ul. Lipowieckiej autobus PKS pełen pasażerów wpada do głębokiego wąwozu Płazianki. Ginie 9 osób, a 21 zostaje rannych. W akcji ratunkowej bierze udział OSP,
1987Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego Domu Strażaka w Płazie. Wykonanie projektów przewidujących powstanie kompleksu strażacko-hotelowego i rozpoczęcie prac przy ławicach,
1990Z powodu ciężkiej sytuacji gospodarczej kraju, braku środków finansowych wstrzymanie budowy,
1992Uchwalenie rozbudowy obecnej remizy przez zarząd OSP w składzie: prezes M.Chrząścik, zastępca F.Kuterniak, naczelnik M.Domagała, skarbnik S.Tarabuła, gospodarz J.Zastawnik, Przewodniczący Komisji Rewizyjenj J.Bryśkiewicz oraz pozostali członkowie. Wzięto pod uwagę istniejący stan zmagazynowania wcześniej materiału budowlanego oraz doświadczenia organizatorskie zarządu,
1997Włączenie OSP Płaza do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
1998Poświęcenie i oddanie do użytku wyremontowanej strażnicy,
2002Poświęcenie i przekazanie jednostce OSP Płaza Sztandaru oraz sprzętu do ratownictwa drogowego,
2004Uczestniczenie w akcjach gaśniczych: SWISSPOL w Chrzanowie, skład papieru w Trzebini,
2004Zabezpieczenie obiektu skansenu w Wygiełzowie, podczas kręcenia filmu biograficznego o Janie Pawle II,
2005Spotkanie Noworoczne z udziałem burmistrza, zwierzchników, przedstawicieli władz i sponsorów którzy pomagają w działalności OSP.