Informacje Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Płazie

dyrektor: mgr Kazimiera Żmudzińska
  ul. Wiosny Ludów 4, 32-552 Płaza

TEL: 603 888 147


  dpsplaza@interia.pl
  www.dpsplaza.pl

Dom Pomocy Społecznej w Płazie usytuowany jest w centrum wsi Płaza, mieści się w okazałym dworku z XVII wieku. Po II wojnie światowej dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi przejął resort rolnictwa i utworzył Technikum Rachunkowości Rolniczej. W 1953 r. Szkoła została zlikwidowana a obiekt stał się własnością Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie.

W 1954 r. zapadła decyzja by w dawnym pałacu zorganizować Zakład Specjalny dla Umysłowo Upośledzonych, Niezdolnych do Pracy Kobiet, który potem przekształcono w Dom Pomocy Społecznej. Zakład prowadzony był do 1997 r. przez siostry Szarytki ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Krakowa.

Od roku 1957 zakład intensywnie zaczęto modernizować. W późniejszych latach powstały dwa nowe pawilony mieszkalne: w 1981 r. pawilon B, a w latach 1994 – 1997 pawilon C, gdzie mieści się również kaplica dla mieszkańców Domu.

W roku 1966 Dyrektorem został mgr Roman Mańkowski. Efektem jego przedsięwzięć było zdecydowane polepszenie warunków bytowych mieszkańców. Gabinet lekarski został wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny a Dom wzbogacił się o gabinet dentystyczny i aptekę. Ponadto zakład otwarto, co stwarzało mieszkańcom możliwość kontaktowania się z miejscowym środowiskiem. Dyrektor podjął decyzję o sprowadzeniu do zakładu mężczyzn. Potem zaczęto organizować wczasy nad morzem i w górach, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina, utworzono własny zespół artystyczny, zorganizowano prowadzenie rehabilitacji leczniczej.

W 2002 r., po tragicznej śmierci mgr Romana Mańkowskiego, funkcję dyrektora Domu objęła mgr Kazimiera Żmudzińska, z zamierzeniem przekształcenia tego miejsca w prawdziwy Dom dla mieszkańców. Obecnie DPS jest nastawiony na aktywizację podopiecznych, organizowanie i wdrażanie różnych form terapii zajęciowej.