Ogłoszenia

Ogłoszenie

I rata podatku 2016

Segregacja odpadów

II rata podatku 2015

Zebranie sołeckie

W niedzielę 19 kwietnia 2015r. w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie Filia w Płazie odbyło się zebranie wiejskie. Na zebraniu, którego celem było przedstawienie sprawozdania za 2014 rok oraz omówienie bieżących kwestii dotyczących funkcjonowania sołectwa, obecni byli: Burmistrz Miasta Chrzanowa, Sołtys Płazy, Rada Sołecka oraz mieszkańcy Płazy. Spotkanie było okazją do zwiedzenia budynku biblioteki po remoncie, oczywiście dla tych osób, które były tu po raz pierwszy. Wiele osób, co bardzo miłe, wyraziło uznanie wobec efektów inwestycji oraz działalności biblioteki.