Opieka społeczna

Opieka społeczna

Pracownik socjalny z rejonu Płazy przyjmuje w Wiejskim Ośrodku Zdrowia z Płazie w pokoju nr 13, w poniedziałki i środy 800 – 1000.

W pozostałe dni dyżuruje od godz. 700 – 1100 w Ośrodku Opieki Społecznej w Chrzanowie – Al. Henryka 2/4.