Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności

2012

Stowarzyszenie w okresie swojej działalności zorganizowało wiele imprez, wycieczek, wyjazdów do teatru, kina, spotkań. Starano się zapewnić dla swoich członków aktywne spędzenie wolnego czasu.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy i współorganizuje imprezy w swoim środowisku, współpracuje z organizacjami i instytucjami na terenie Gminy i Powiatu.

W bieżącym roku zorganizowano:

styczeń Spotkanie z Dyrektorem Biblioteki Publicznej w Chrzanowie Panią Lucyną Kumala oraz kierownikiem Filii w Płazie Panią Jolantą Mazgaj. Informacja o działalności biblioteki, zasady współpracy. Na spotkaniu obecny sołtys Płazy Leszek Kowalski.
luty Zorganizowano zabawę karnawałową w siedzibie Stowarzyszenia.
marzec Wyjazd do kina w Chrzanowie na film pt. „Stawka większa niż śmierć”.
kwiecień Z okazji Świąt Wielkanocnych spotkanie tzw. „Święcone Jajko”. Zaproszono Burmistrza Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego, proboszcza z Płazy ks. Stanisława Makowskiego, Dyrektora Biblioteki w Chrzanowie Panią Lucynę Kumala, kierownika Biblioteki w Płazie Jolantę Mazgaj, sołtysa Leszka Kowalskiego.
W miesiącu kwietniu goszczono również Starostę Chrzanowskiego Adama Potockiego, który wręczył ufundowany przez siebie puchar, zwycięzcy turnieju gry w „Remika”.
maj Wycieczka do Wrocławia; obejrzenie Panoramy Racławickiej, zwiedzanie Starego Miasta, Ogrodów Japońskich.
czerwiec Dwudniowa wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej i Zakopanego, skorzystanie z basenów termalnych, w miejscu noclegu na Cyrhli biesiada z tańcami.
lipiec Wycieczka do Krakowa i Tyńca; zwiedzanie Wawelu i Opactwa w Tyńcu.
Powitanie lata nad zalewem „Skowronek” – biesiada połączona z zabawą.
Spotkanie z Dyrektorem PCPR w Chrzanowie Panią Jolantą Szynowską, wręczenie jej legitymacji Członka Honorowego Stowarzyszenia, obecny również sołtys Leszek Kowalski, pieczone ziemniaki.
sierpień Wycieczka na Zarabie w Myślenicach, wyjazd na górę Chełm, biesiada i tańce w karczmie „Banderoza”.
Spotkanie z Burmistrzem Chrzanowa Ryszardem Kosowskim, Dyrektorem Biblioteki w Chrzanowie Panią Lucyną Kumala, której wręczono legitymację Członka Honorowego Stowarzyszenia, przedstawicielką Filii w Płazie Panią Moniką Adamczyk, sołtysem Płazy Leszkiem Kowalskim. Po części oficjalnej pieczone ziemniaki w tzw. „Stoku”. Na zakończenie spotkania Pan Burmistrz i Pani Dyrektor zostali obdarowani koszami pięknych kwiatów z bibuły, które wykonała Pani Weronika Kumala – członkini Stowarzyszenia.
wrzesień Trzydniowa wycieczka do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamku Królewskiego, Pałacu Kultury i Nauki, Starego Miasta, Traktu Królewskiego, Łazienek, Pałacu w Wilanowie i Gmachu Sejmu Rzeczpospolitej. Zapoznanie się z historią miasta i tragicznym okresem II wojny światowej.
Stowarzyszenie wzięło udział w I Parafialnym Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez ks. Proboszcza Stanisława Makowskiego wraz z Radą Parafialną w Płazie. Członkinie Stowarzyszenia upiekły pyszne ciasta, którymi częstowały uczestników Festynu.
październik Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Filia w Płazie zorganizowała bardzo interesujące spotkanie z Panią Karoliną Patla – Bio-Ogrody Wygiełzów oraz Panem Jackiem Chrząścikiem – Pasieka „Kamionka”. Zaproszeni goście zapoznali uczestników spotkania z leczniczymi właściwościami ziół oraz wykorzystaniem miodu i innych naturalnych produktów pszczelich w profilaktyce zdrowotnej.
18.10 – Obchody Dnia Seniora w restauracji „Podzamcze” w Wygiełzowie. Zaproszono Burmistrza Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego i sołtysa Płazy Leszka Kowalskiego.
W VI Powiatowym Dniu Seniora , który odbył się 15 października w hali MOKSiR-u w Chrzanowie wzięło udział 41 seniorów z naszego Stowarzyszenia.
listopad Spotkanie z Krzysztofem Zubikiem – Przewodniczącym Miejskiej Rady w Chrzanowie, który zapoznał zebranych z rolą Miejskiej Rady.
Spotkanie z podróżnikiem Mieczysławem Bieńkiem – emerytowanym górnikiem, podróżnikiem, autorem wielu książek podróżniczych, który odwiedził nas na zaproszenie Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie p. Lucyny Kumala.
Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na sztukę „MAYDAY” Ray Conneya w reżyserii Stefana Szaciłowskiego.
Zabawa Andrzejkowa w klubie.
grudzień Uroczyste spotkanie tzw. „Opłatek”, na który zaproszono Burmistrza Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego, proboszcza z Płazy ks. Stanisława Makowskiego, sołtysa Płazy Leszka Kowalskiego oraz kierowniczkę Biblioteki w Płazie Jolantę Mazgaj z Moniką Adamczyk. Podczas spotkania odbyło się kolędowanie.
Jak co roku w siedzibie Stowarzyszenia odbyła się Zabawa Sylwestrowa podczas której wszyscy szampańsko się bawili w tak muzyki zapewnionej przez Pana Stanisława Charnasa. Był również walc czekoladowy oraz wybór królowej i króla parkietu, którymi zostali Pani Zofia Jamrozik i Pan Stanisław Dusza.

2011

W 2011 roku Stowarzyszenie zorganizowało 4 wycieczki integracyjne:

dwudniowa do Szaflar i Gliczarowa – kąpiele w basenach z wodą termalną oraz uroczysta kolacja wraz zabawą, powitanie lata.

dwudniowa do Złotego Stoku – zwiedzanie kopalni złota oraz wspaniałego Zamku w Mosznej.
Przybędzy k/Żywca – wejście na Golgotę Beskidów i uroczyste pożegnanie lata.
Białka Tatrzańską – kąpiele w basenach z wodą termalną.

Spotkanie integracyjne nad Zalewem Skowronek

W siedzibie Stowarzyszenia spotkano się z posłem na Sejm RP Tadeuszem Arkitem, który zapoznał zebranych z projektem tzw. „ustawy śmieciowej” oraz z v-ce Prezesem Banku Spółdzielczego w Chrzanowie p. Haliną Głogowską, która zapoznała zebranych z aktualną ofertą Banku.

Zorganizowano również Dzień Kobiet i Dzień Chłopa, pieczono ziemniaki w „Stoku”, bawiono się na zabawach miesiąca, karnawałowych i w Sylwestra, dla wnuków był też Mikołaj.

Wyjeżdżano do teatru i kina. Uroczyście obchodzono Dzień Seniora, bawiąc się w restauracji „Nowa” w Chrzanowie. Na uroczystości goszczono posła Tadeusza Arkita z małżonką, Starostę Powiatu Chrzanowskiego Adama Potockiego i sołtysa Płazy Leszka Kowalskiego. Posłowi i Staroście wręczono legitymacje Członka Honorowego Stowarzyszenia.

Przed Bożym Narodzeniem spotkano się na tradycyjnym opłatku, na którym obecny był Burmistrz Miasta Chrzanowa Ryszard Kosowski, ks. Marcin Będkowski wikariusz z Płazy oraz Sołtys Leszek Kowalski.

W 2011 roku przygotowano i wręczono w czasie odwiedzin chorych członków przebywających w szpitalu 14 paczek żywnościowych.

Wręczenie pucharów za turniej remika