Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej

 ul. Wiosny Ludów 4, 32-552 Płaza

 32 613 12 91
 32 613 12 77

kontakt w sprawie pensjonatu: 502 340 240
transport na terenie całego kraju: 506 923 973
jazda konna: 501 728 562, 511 512 061, 609 491 457
zajeżdżanie młodych koni: 501 728 562, 511 512 061

http://www.towarzystwo.dpsplaza.pl

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie powstało z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Płazie i zostało zarejestrowane dnia 29 maja 2003 r. Jego forma prawna to stowarzyszenie, zrzesza 62 członków. Od 5.08.2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Celem Towarzystwa jest między innymi wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Płazie, niesienie pomocy osobom potrzebującym, wszechstronne propagowanie metod i technik usprawniania i rehabilitacji, szerzenie profilaktyki zdrowotnej. W ramach działalności stowarzyszenie rozwija i propaguje inicjatywy, postawy i działania sprzyjające integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez:
– aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską,
– wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób starszych,
– niesienie pomocy wszystkim osobom potrzebującym wsparcia, ciepłego słowa, serca.

Towarzystwo prowadzi hipoterapię, naukę jazdy konnej, hotel dla koni oraz wakacje w siodle.  Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy zrzeszonych członków i wolontariuszy.