Władze

Władze

Skład Zarządu:
Przewodniczący Bronisław Gaweł
Z-ca Przewodniczącego Józef Bąk
Sekretarz Mieczysław Bochenek 
Skarbnik Maria Płoszczyca
fot. archiwum SERiI „RELAX”
Zarząd SERiI „RELAX” w siedzibie przy ul. Pocztowej 2 w Płazie, od lewej: Mieczysław Bochenek, Bronisław Gaweł, Maria Płoszczyca, Józef Bąk.